VÅRA CERTIFIKAT

Våra Certifikat

Svanströms El & VVS AB innehar en rad certifikat för säkra El & VVS-installationer, vilket i många fall också är krav att inneha från arbetsmiljöverket och försäkringsbolag. Läs mer om våra certifikat nedan.

Auktoriserat VVS-företag av Säker Vatten AB

Svanströms El & VVS är sedan 2013 auktoriserat av branschorganet Säker Vatten AB. Säker Vatten AB är ett omfattande regelverk som togs fram av VVS-branschen för säkerställa säkra VVS-installationer. I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade och därmed ha särskilt utbildat VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren.

Se Svanströms El & VVS Företags certifikat här »

Certifierade för Heta Arbeten®

Vi på Svanströms El & VVS AB innehar certifikat på Heta Arbeten. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas för Heta Arbeten®. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att samt personer som utför brandfarliga arbeten, på till- fällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Certifierade Byggarbetsmiljösamordnare

Svanströms El & VVS AB är certifierade för Bas-P och Bas-U, vilket är certifikat för miljösamordning och säkerhet på byggarbetsplatser. Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, är en person som ska utnämnas av byggherren som genom ett helt byggnadsprojekt ska ansvara för att arbetsmiljön är säker och samordnad.

Elcertifikat

Elinstallatör med allmän behörighet upp till 1000 V systemspänning.

Se hela certifikatet här »

BRK Steg 3-kurs

Svanströms El & VVS AB innehar behörighet enligt Byggkeramikrå- dets Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen.

Se hela certifikatet här »

Installatörsföretagen

Svanströms El & VVS AB är godkänt för elinstallationer upp till 1000 V och är fullservicemedlemmar i elinstallatörsorganisationen Installatörsföretagen.

ISO 14001 & ISO 9001

Svanströms El & VVS AB följer miljö- och kvalitetsriktlinjerna enligt ISO 14001 och ISO 9001. ISO 9001 är ett verktyg för effektiv kvalitetsledning. Syftet är att företaget sätter kunden i fokus och arbetar med ständiga förbättringar.

Läs mer om ISO här »