Teknisk Förvaltning Översikt

Vi arbetar tillsammans med er och förvaltar fastighetens värde genom korrekt utfört underhållsarbete av erfarna El & VVS-tekniker.

Vår El & VVS-jour rycker ofta ut på akuta fel till bostadsrättsföreningar som redan har en fastighetsförvaltare! Här hittar vi enkla fel som förbisetts på grund av att föreningens förvaltare inte har en bakgrund inom El & VVS utan lägger ut allt underhållsarbete på entreprenad.

 

Då kan det ske kommunikationsmissar mellan styrelsen, förvaltaren och den El & VVS-firma som får sköta den tekniska förvaltningen. Samtidigt innebär det extra kostnader att ha förvaltare som agerar som mellanled mellan föreningen och fastighetsteknikerna.

 

Detta är ett problem som aldrig uppstår med Svanströms Fastighetsservice. Med oss får er bostadsrättsförening allt underhåll direkt från vår El & VVS firma, från behöriga El & VVS-tekniker som har lång erfarenhet. Vi gör en inspektion av era fastigheter och upprättar underhållsplaner på plats och våra El & VVS tekniker kommunicerar direkt med er kontaktperson. Skulle ändå olyckan uppstå – tex ett oväntat elfel eller en vattenläcka, har vi en El & VVS Jour på plats dygnet runt som i regel är på plats var som helst i Stockholm på 1 timme för att begränsa vidare skador på er fastighet eller snabbt lösa störande avbrott.

Läs mer om vår Fastighetsjour

 

Våra el & vvs tekniker gör över 7500 jobb om året i Stockhom och det leder till en erfarenhet som inte kan mätas i pengar – vi kan snabbt & effektivt ge er bostadsrättsförening en bild av fastighetens skick och vilka av dess installationer som kan orsaka problem i framtiden och all kommunikation sker direkt med våra tekniker.

 

Behöriga El & VVS Tekniker med en rad Certifikat

Vi innehar certifikat för Säker Vatten, Heta Arbeten, Elcertifikat upp till 1000 V, Installatörsföretagen, Certifierade Byggarbetsmiljösamordnare, med flera. Men vår största styrka är vår långa erfarenhet. Varje fastighet, varje bostadsrättsförening är helt unik gällande el, vatten och tekniska installationer och vi har sett det mesta efter 20 års verksamhet som El & VVS firma i Stockholm.

Läs mer om våra Certifikat.

 

Skräddarsydd service för Bostadsrättsföreningar

 

Vi dokumenterar allt underhåll och kommunicerar detta till er kontaktperson. Med vår fastighetsservice får er bostadsrättsförening också automatiskt tillgång till vår telefonsupport som svarar på frågor om fastighetens El & VVS-installationer. Vi kan också medverka på styrelsemöten samt utföra besiktningar. Vi är också behjälpliga för lägenhetsrenoveringar, våtrumsarbeten och ombyggnationer – vi blir er heltäckande partner som kan hjälpa till med precis allt inom El och VVS för bostadsrättsföreningen.

 

Med Svanströms Fastighetsservice får du med andra ord teknisk förvaltning direkt av El & VVS tekniker utan kostsamma mellanled. Vi har över 150 bostadsrättsföreningar och företagsfastigheter anslutna till vår Fastighetsservice och vi vill hjälpa även Er bostadsrättsförening med sänkta kostnader för teknisk förvaltning i och med fastighetsunderhåll direkt av våra kunniga tekniker istället för mellanled.

Läs mer om teknisk förvaltning i praktiken.

Kontakta oss idag

När du kontaktar oss förbinder du dig inte till något utan får kontakt med någon av våra El & VVS tekniker för genomgång av er fastighet eller bostadsrättsförening
    Med Svanströms Fastighetsservice får du

    • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
    • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
    • Kostnadsfri telefonsupport året om