FÖRVALTNING FÖR BOSTADSRÄTTER

Energioptimering fastighet Stockholm

Värme och energikostnader utgör en stor kostnad för en bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet, ofta uppemot 50% av den totala årskostnaden. Därför kan stora besparingar göras genom att energioptimera fastigheten – ofta kan små justeringar leda till markanta energibesparingar. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med energioptimering av fastighet i Stockholm

 

Energioptimering Fastighet i praktiken

När vi gör en Energioptimering av en fastighet i Stockholm börjar med en Energidiagnos för att se hur de olika installationerna samverkar, vilka installationer som drar mest energi, och utför funktionskontroller av el, värme och vatten. Vi använder oss av extern mätutrustning för att få aktuell data.

Efter diagnosen sammanställer vi rekommendationer på åtgärder. I slutändan är det alltid du som kund som beslutar om vilka av de rekommendationer vi kommer fram till i diagnosfasen som ska åtgärdas.

energioptimering fastigheter

Energioptimering innebär att få de interna installationssystemen att samverka optimalt.

 

Vad innebär själva optimeringen?

Utefter energidiagnosen och det framräknade behovet från funktionskontrollerna kan vi justera parametrar som temperatur, tryck och flöden. Grundtanken är att man kan spara energi genom att fastighetens olika system kan samverka istället för att behandlas som separata system.

De åtgärder som krävs varierar självklart från fall till fall, men kan vara enklare justeringar av felinställda installationer såsom injustering av värme och ventilationssystem, men kan också innefatta större åtgärder såsom att byta ut ett värmesystem i fastigheten.

Ibland kan fastighetens tekniska installationer helt enkelt vara felinställda eller kräva rengöring, men i äldre fastigheter kan man behöva byta gamla installationer som drar mer energi än nödvändigt.

energioptimering fastigheter stockholm

Energioptimeringar bidrar till sänkta energikostnader och ökar installationernas livslängd.

 

Varför göra en energioptimering?

Genom att säkerställa att installationer samverkar och har optimal drift ökar man också livslängden på tekniska installationer i fastigheten. Under våra energioptimeringar upptäcks också ofta tekniska installationer som drar markant mer energi än vad det behövs – och bara genom att justera dem kan vi sänka energikostnaden.

 

Svanströms Fastighetsservice – en del av Energioptimering Fastighet

Som en av våra tjänster för Bostadsrättsföreningar eller företagsfastigheter så utför vi energioptimering av fastigheter i Stockholm som är en del av vårt fastighetsunderhåll. Vi sätter upp skräddarsydda underhållsplaner tillsammans med er och däri kan en energioptimering av er fastighet vara ett bra steg framåt för att få ut det mesta av er fastighets elinstallationer och spara pengar genom att driva dem optimalt. Läs mer om vår Fastighetsservice.

Om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa just dig med energioptimering via fastighetsförvaltning i Stockholm så tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss idag

När du kontaktar oss förbinder du dig inte till något utan får kontakt med någon av våra El & VVS tekniker för genomgång av er fastighet eller bostadsrättsförening
    Med Svanströms Fastighetsservice får du

    • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
    • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
    • Kostnadsfri telefonsupport året om