FÖRVALTNING BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Förvaltning Bostadsrättsförening Stockholm

Få en teknisk supportpartner för bostadsrättsföreningens fastighetsbestånd som sköter löpande underhåll, service till bostadsrättsföreningens medlemmar och optimerar fastigheternas installationer. All kommunikation sker direkt med våra erfarna El & VVS-tekniker som har över 20 års erfarenhet av fastighetsservice för brf:er i Stockholm.

Förvaltning bostadsrättsförening i praktiken

Vår tekniska förvaltning för bostadsrättsföreningar i Stockholm innebär att kvalificerade El & VVS-tekniker kommer ut till er bostadsrättsförening och gör en fastighetsbesiktning av fastighetsbeståndets el, vvs, ventilation, tekniska installationer, mm. Idag driver vi teknisk förvaltning brf till mer än 150 bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm. Vår personal har erfarenhet och kompetens som gör att vi snabbt får en korrekt överblick över fastigheten och kan upprätta en effektiv underhållsplan (s.k. ronderingsplan) där vi identifierar möjliga problemområden och lägger upp underhållet.

Att bli servicekund innebär att få en rad tjänster skräddarsydda för bostadsrättsföreningen; fastigheten får löpande underhåll, dess värde på både kort och lång sikt förvaltas och de boende får tillgång till rabatterad El & VVS-service.

Omfattningen av underhållet bestäms helt i samråd med er bostadsrättsförening och era fastigheters unika förutsättningar och skick. I tillägg till rondering erbjuder vi rabatt på alla våra tjänster till medlemmarna i föreningen såsom våtrumsinstallationer, renoveringar och ombyggnationer.

Förvaltning bostadsrättsförening med fastighetsjour och telefonsupport

När ni blir avtalskunder får ni per automatik tillgång till en telefonsupport där ni när som helst kan ringa och ställa frågor om El & VVS-installationer. Vi har också en dygnet runt fastighetsjour för El & VVS som rycker ut om olyckan är framme eller om fastigheten drabbas av t.ex. ett akut elavbrott.

förvaltning brf

Få en komplett Fastighetsförvaltning & Fastighetsjour i Stockholm av behöriga El & VVS tekniker som varit verksamma i över 20 år i Stockholm.

Teknisk förvaltning av bostadsrättsförening i Stockholm

Svanströms Fastighetsservice har över 150 bostadsrättsföreningar anslutna till vår tekniska förvaltning. Vår Fastighetsservice är bostadsrättsföreningens bästa försäkran mot störande fel och avbrott och ett sätt att maximera fastighetsinstallationernas livslängd och optimerad drift.

Läs mer: Tvättstugeservice för er BRF

Certifierade för teknisk förvaltning brf

Vi innehar certifikat för Säker Vatten, Heta Arbeten, Elcertifikat upp till 1000 V, Installatörsföretagen, Certifierade Byggarbetsmiljösamordnare, med flera. Men vår största styrka är vår långa erfarenhet. Varje fastighet, varje bostadsrättsförening är helt unik gällande el, vatten och tekniska installationer och vi har sett det mesta efter 20 års verksamhet som El & VVS firma i Stockholm.

Kontakta oss idag

När du kontaktar oss förbinder du dig inte till något utan får kontakt med någon av våra El & VVS tekniker för genomgång av er fastighet eller bostadsrättsförening
    Med Svanströms Fastighetsservice får du

    • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
    • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
    • Kostnadsfri telefonsupport året om