FÖRVALTNING FÖR BOSTADSRÄTTER

Teknisk förvaltning Bostadsrättsförening

Vår tekniska förvaltning ger dig direktkontakt med erfarna el & vvs-tekniker som snabbt ger en korrekt diagnos av fastighetens skick, vilka installationer som kan orsaka problem i framtiden och vilket underhåll som krävs för att undvika kostsamma fel och störande avbrott. Läs mer om Teknisk förvaltning Bostadsrättsförening.

Teknisk förvaltning i praktiken

Vår tekniska förvaltning innebär att kvalificerade El & VVS-tekniker kommer ut till er bostadsrättsförening och gör en fastighetsbesiktning av fastighetsbeståndets el, vvs, ventilation, tekniska installationer, mm. All kommunikation sker direkt med våra tekniker istället för med mellanhänder – och när ni blir avtalskunder får ni per automatik tillgång till en telefonsupport där ni när som helst kan ringa och ställa frågor om el & vvs installationer.

 

Teknisk förvaltning Bostadsrättsförening

Vi gör omkring 7500 el & vvs-jobb årligen i Stockholm och har verkat i över 20 år, så vi vet mycket väl att varje fastighet och bostadsförening i Stockholm är ett helt unikt case som kräver skräddarsydda underhållsplaner av kompetent personal.

 

Rondering och tillsyn av bostadsrättsföreningens fastighetsbestånd

Våra förvaltningstjänster innebär att er bostadsrättsförenings fastighetsbestånd får löpande tillsyn (rondering) av kvalificerade El & VVS-tekniker. Vi håller i allt själva och stryker alla mellanled som ingår i typiska förvaltningstjänster och med oss får du istället kommunicera direkt med kompetent servicepersonal istället för diverse administratörer som i regel lägger ut underhållsarbete till underentreprenader.

På så sätt kan vi erbjuda kompetent och kostnadseffektiv service och i och med att ni kommunicerar direkt med våra el & VVS-tekniker istället för mellanled undviks missförstånd och inget faller mellan stolarna gällande det konkreta underhållsarbetet.

Teknisk förvaltning Bostadsrättsförening

I samråd med styrelsen upprättas en ronderingsplan för att göra löpande förebyggande tillsyn och underhåll så att vi förebygger akuta fel som kräver jouruttryckningar.

 

Vår personal har erfarenhet och kompetens som gör att vi snabbt får en korrekt överblick över fastigheten och kan upprätta en effektiv underhållsplan där vi identifierar möjliga problemområden och lägger upp underhållet. Omfattningen av underhållet bestäms helt i samråd med er bostadsrättsförening och era fastigheters unika förutsättningar och skick.

I tillägg till rondering erbjuder vi rabatt på alla våra tjänster till medlemmarna i föreningen såsom våtrumsinstallationer, renoveringar och ombyggnationer.

 

Våra Certifikat

Vi har certifikat och behörigheter såsom Allmän Behörighet upp till 1000 V, Säkert Vatten, Heta Arbeten, Bas-P, mm. Läs mer om våra certifikat. Inom ramarna för vår tekniska förvaltning erbjuder vi också energioptimering samt en dygnet runt el & vvs-jour om akuta problem skulle uppstå.

 

Vilka är vi?

Svanströms El & VVS AB som driver Svanströms Fastighetsservice har över 20 års erfarenhet och gör 7500 el & vvs jobb per år. Den kompetensen och erfarenheten gör att vi snabbt kan upptäcka fel & brister i en fastighets el/vvs/ventilation och tekniska installationer och skapa underhållsplaner för att undvika akuta fel och störande avbrott. Vi har också en populär YouTube-kanal där ni kan följa vårt dagliga El & VVS jobb i Stockholm.

Varför började vi med en tjänst för Fastighetsservice?

Vi har drivit specifikt en El & VVS-jour i Stockholm i 10 år som många gånger ryckt ut till fastigheter som redan har tekniska förvaltare och ”administratörer” men som missat viktigt underhållsarbete. Vi har således sett behovet av att bostadsrättsföreningar kommer i direktkontakt med kompetenta El & VVS-tekniker istället för mellanhänder som lägger ut det praktiska arbetet på entreprenad där många missar uppstår som vi ofta behövt åtgärda. Den insikten låg bakom att vi startade Teknisk Förvaltning Bostadsrättsförening där vi arbetar både förebyggande och med dygnet runt Jour för att underhålla fastigheter, se till att driften är stabil och säker och åtgärda akuta fel om de skulle uppstå.

Idag driver vi teknisk förvaltning till mer än 150 bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Kontakta oss idag

När du kontaktar oss förbinder du dig inte till något utan får kontakt med någon av våra El & VVS tekniker för genomgång av er fastighet eller bostadsrättsförening
    Med Svanströms Fastighetsservice får du

    • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
    • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
    • Kostnadsfri telefonsupport året om